Đóng

HƯỚNG DẪN

may-chieu-vat-the

Hướng dẫn sử dụng Máy chiếu vật thể OSOTO PH – 101 Version 2017 ( phần 1)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHIẾU VẬT THỂ OSOTO PH- 101 VERSION 2017  Hướng dẫn sử dụng máy chiếu vật thể OSOTO PH – 101 VERSION 2017 Máy chiếu vật thể OSOTO…
Xem thêm

22/09/2016

Bộ trả lời câu hỏi – SMART Response CE interactive response sof


 • responsele

  Bộ trả lời câu hỏi – SMART Response CE interactive response sof

  Với bộ trả lời câu hỏi SMARTCE cho phép sinh viên trong lớp học máy tính cho phép để trả lời các câu hỏi từ các máy tính riêng của họ, chứ không phải từ điều khiển từ xa cầm tay. Sử dụng phần mềm đánh giá để phản ứng sinh viên kiểm đếm đểkiểm tra và câu đố, đánh giá sự hiểu biết của họ về nội dung của bài học, điều chỉnh các bài học trên bay và cung cấp thông tin phản hồi trong các lớp học bằng cách sử dụng các dữ liệu chính xác
  Có được một cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của học sinh

  Bộ trả lời câu hỏi SMARTCE cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc ngay lập tức thành quả học tập của học sinh với đánh giá tự phát hoặc có kế hoạch, khả năng để chèn một loạt các câu hỏi vào một bài học. Phần mềm chụp và vẽ đồ thị kết quả ngay lập tức, cho phép bạn đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh, cung cấp thông tin phản hồi đánh giá học sinh hoặc tiến bộlớp học ngay lập tức.

  Cung cấp câu hỏi năng động và câu đố

  Chèn nội dung tương tác và đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh, âm thanh và các tập tin Adobe Flash, vào các câu hỏicủa bạn. Truy cập bài học quốc gia cụ thể các hoạt động, tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và các nguồn lực trong lớp học từ trang web của Sở Giao dịch SMART. Bạn cũng có thể thiết kế các bài kiểm tra hoặc các câu đố các dạng câu hỏi khác nhau –đúng hay sai, hoặc không có nhiều sự lựa chọn, nhiều câu trả lời, số phản ứng và trả lời ngắn gọn.
  Evaulate
  Đánh giá sự tiến bộ một cách dễ dàng

  Quản lý dữ liệu đánh giá của bạn một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các công cụ giáo viên SMART. Tính năng này cho phépbạn tạo danh sách lớp, thực hiện các câu đố xem báo cáo. Bạn cũng có thể sử dụng được xây dựng trong gradebook để ghi lại điểm kiểm tra, theo dõi hiệu suất đánh giá xu hướng sinh viên lớp học.
  Bộ trả lời câu hỏi – Thêm sức mạnh của các sản phẩm SMART

  Phần mềm dạy học Smart một phần quan trọng đáp ứng SMART CE, thêm công cụ sáng tạo tính năng cá nhân để đánh giá lớp học. SMART đáp ứng CE cũng là một phần của lớp học Suite phần mềm SMART học tập tương tác, một tập hợp mạnh mẽ của các ứng dụng phần mềm tăng cường giảng dạy và thúc đẩy học tập trong bất kỳ lớp học máy tính kích hoạt.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ