Category Archives: Hội nghị truyền hình

Tư Vấn – Lắp Đặt Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa ngày càng phát triển, việc duy [...]

Thiết bị hội nghị trực tuyến Polycom Group 500

Polycom group 500 là một giải pháp hội nghị truyền hình lý tưởng cho các [...]

Thiết bị hội nghị trực tuyến Polycom Group 700

Thiết bị hội nghị truyền hình Polycom Group 700 được đánh giá là dòng sản [...]

Giải pháp tổng quan Polycom Group Series

Polycom group series – Giải pháp cho mọi cuộc họp. Polycom Series – Giải pháp tổng [...]

Màn hình tương tác trong hội nghị truyền hình

Màn hình tương tác trong hội nghị truyền hình – một trải nghiệm mới trong [...]

Giải pháp cho hội nghị truyền hình

Giải pháp hội nghị truyền hình – Trải nghiệm với chất lượng Full HD trên [...]