Đại Nam tham ra tài trợ cuộc thi “giáo viên truyền cảm hứng dạy học mùa dịch”

Posted on

Nhằm khuyến khích giáo viên có thêm nhiều năng lượng và nguồn cảm hứng dạy học online trong mùa dịch Đại Nam Corp đồng hành cùng Ms Kim Khánh và một số đơn vị khác tổ chức cuộc thi “Giáo viên truyền cảm hứng ”. Cuộc thi được khởi động vào ngày 1/8/2021 và kết […]

Đại Nam đồng hành cùng buổi Offline Group Chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng và Vận hành trung tâm tiếng Anh

Posted on

Offline Group Chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng và Vận hành trung tâm tiếng Anh lần thứ 1 Ngày 5 tháng 12 vừa qua, Group Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành trung tâm tiếng Anh tổ chức buổi Offline lần đầu tiên. Với chủ đề : Kết nối để phát triển – […]

Đại Nam đồng hành cùng chương trình đào tạo giáo viên theo phương pháp mới của Budding Bean

Posted on

Đại Nam đồng hành cùng chương trình đào tạo giáo viên theo phương pháp mới của Budding Bean Budding Bean English là chương trình đặc biệt dành cho trẻ em châu Á muốn sử dụng.tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Đây là chương trình được phát triển bởi một nhóm những nhà nghiên […]