Category Archives: Hướng dẫn

Game Tiếng Anh tương tác Fast English

Phần mềm game tương tác tiếng anh Fast English là một phần mềm giúp học [...]

Phần mềm ActivInspire

ActivInspire phiên bản mới nhất 2.8 ActivInspire cho phép các giáo viên tạo nên các [...]

Phần mềm Chalkbox

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Chalk Box ChalkBox là một phần mềm chú thích cho [...]

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy WhiteBoard

Phần mềm WhiteBoard whiteBoard cho phép các giáo viên tạo nên các bài giảng mang tính [...]

Phần mềm hỗ trợ giảng dạy IQBoard Software 2

IQBoard Software – Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Phần mềm dạy học IQsoftware là [...]

Phần mềm tương tác học toán lớp 1

Mô tả: – Phần mềm tương tác môn toán Là phần mềm đầu tiên mô [...]

Phần mềm tương tác học toán lớp 2

Mô tả: Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 do công ty [...]

Phần mềm tương tác học toán lớp 3

Mô tả: – Phần mềm tương tác môn toán là phần mềm đầu tiên mô [...]

Phần mềm tương tác học toán lớp 4

Mô tả: – Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu [...]

Phần mềm tương tác học toán lớp 5

Mô tả: – Phần mềm tương tác môn toán là phần mềm đầu tiên mô [...]