Phần mềm tương tác Family and Friends

Posted on

PHẦN MỀM TƯƠNG TÁC FAMILY AND FRIENDS 1 Bộ sách giáo trình phần mềm tương tác Family and Friends là giáo trình tích hợp các tính năng tương tác và sách. Giáo trình bao gồm các từ vựng mới, các bài đánh giá mới, các điểm ngữ pháp và văn hóa mới kèm với nguồn […]

Phần mềm trả lời trắc nghiệm Enjoy

Posted on

Phần mềm trả lời trắc nghiệm Enjoy – Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá học sinh chính xác. Phần mềm trả lời trắc nghiệm Enjoy là phần mềm đi kèm cùng thiết bị trả lời trắc nghiệm Enjoy. Giúp giáo viên có thể dễ dàng soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm và tiến hành kiểm tra […]