Phần mềm tương tác học toán lớp 4

Mô tả:

– Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.

– Là phần mềm đầu tiên đã mô phỏng được toàn bộ tất cả các phạm vi kiến thức của sách giáo khoa Toán Tiểu học lớp 4. Với trên 173 dạng kiến thức đã mô phỏng, phần mềm sẽ tạo cho các em học sinh nhỏ tuổi tiếp cận với toàn bộ chương trình môn Toán thông qua máy tính.

Luyện tập học kỳ 1:

dainamcorp.net

Luyện tập học kỳ 2:

ontap2

Bảng phân loại mức gốc các chủ đề kiến thức.

SttBiểu tượng của chủ đề kiến thứcMô tả tóm tắt nội dung
1Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia.Học đếm, cấu tạo và phân tích số, học đọc và viết số nguyên, thập phân và phân số.4 phép toán chính với số là +, -, x, : các số nguyên, phân số và số thập phân.Các dạng tính toán bằng hình, phép toán ngang, dọc và theo từng bước. Đây là nhóm các lệnh được thực hiện nhiều nhất trong chương trình sách giáo khoa môn Toán.
2Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường.Khái niệm, cách đo và tính toán trên các đơn vị đo lường như chiều dài, diện tích, thể tích và khối lượng. Các phép tính bao gồm: so sánh, đổi đơn vị đo và 4 phép toán với các đơn vị đo lường.Các đại lượng đo lường chính của kiến thức này bao gồm: độ dài, diện tích, thể tích và khối lượng.
3Xem đồng hồ, lịch và số đo thời gian.Cách xem đồng hồ, lịch và tính toán trên số đo thời gian. Giải toán có lời văn liên quan đến thời gian.
4Tiền Việt Nam, làm quen với tiền, tính toán các giá trị tiền Việt Nam.Nhận biết tiền và tính toán trên giá trị tiền: so sánh, đổi tiền và 4 phép toán chính. Các bài toán liên quan đến tiền VN.
5Hình học và các bài toán có liên quan đến hình học.Các yếu tố hình học: điểm, hình tròn, vuông, tam giác. Nhận biết các hình hình học. Các bài toán tính độ dài, chu vi, diện tích, thể tích các hình hình học.
6Các dạng bài toán cần giải có lời văn.Các bài toán, dạng toán đố có lời văn như giải toán bằng 1, 2 phép tính, bài toán rút về đơn vị, bài toán tìm 2 số, bài toán tỷ số phần trăm, bài toán liên quan đến chuyển động.
7Tính chất của số và các phép toán với số.Các dạng toán liên quan như tính giao hoán, tính kết hợp của phép cộng, trừ, nhân, chia. Bài toán tìm X. Bài toán về chia hết cho 2, 3, 5, 9.
8Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bản đồ và số La Mã.Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bàn đồ, số La mã, ….
9Biểu thức toán học, khái niệm và cách tính giá trị.Các bài toán tính toán liên quan đến các biểu thức chứa chữ và 4 phép toán, có chứa ngoặc hoặc không có ngoặc.
10Ôn tập.Các kiến thức ôn tập và tổng luyện ôn theo từng học kỳ và cuối năm học.