TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

Phím tắt

trên MÁY TÍNH
Ctrl + Shift + Alt + 1 Bắt đầu chế độ chú thích tức thời với PEN-1 Ctrl + Shift + Alt + 2 Bắt đầu chế độ chú thích tức thời với PEN-2
Ctrl + Shift + Alt + 3 Bắt đầu chế độ chú thích tức thời với PEN-3 Ctrl + Shift + Alt + 4 Bắt đầu chế độ chú thích tức thời với PEN-4
Ctrl + Shift + Alt + F7 Bắt đầu chế độ chú thích tức thì Ctrl + Shift + Alt + F8 Bắt đầu chế độ cắt tức thì
Ctrl + Shift + Alt + F9 bắt đầu ghi chú Ctrl + Shift + Alt + F10 Khởi chạy bàn phím ảo
trong CHẾ ĐỘ CHÚ THÍCH NGAY LẬP TỨC
Ctrl + Shift + Alt + 1 Chọn BÚT-1 Ctrl + Shift + Alt + 2 Chọn BÚT-2
Ctrl + Shift + Alt + 3 Chọn BÚT-3 Ctrl + Shift + Alt + 4 Chọn BÚT-4
Ctrl + Shift + Alt + F4 Chọn TẨY Ctrl + Shift + Alt + F5 Xóa tất cả
Ctrl + Z Hoàn tác Ctrl + Y làm lại
THOÁT Lối ra    
trong LƯU Ý
Ctrl + Shift + Alt + 1 Chọn BÚT-1 Ctrl + Shift + Alt + 2 Chọn BÚT-2
Ctrl + Shift + Alt + 3 Chọn BÚT-3 Ctrl + Shift + Alt + 4 Chọn BÚT-4
Ctrl + Shift + Alt + F4 Chọn TẨY Ctrl + Shift + Alt + F5 Xóa tất cả
Ctrl + Z Hoàn tác Ctrl + Y làm lại
F5 Thêm trang mới Ctrl + P In
Lên trang / Trái Tới trang trước Xuống trang / Phải Tới trang tiếp theo
THOÁT Lối ra    
MỌI NƠI
Ctrl + Shift + Alt + R Bắt đầu/Dừng ghi âm Ctrl + Shift + Alt + P Tạm dừng/Tiếp tục ghi âm
Ctrl + Shift + Alt + C Bắt đầu/Dừng máy ảnh    Hỗ trợ đa ngôn ngữ

NGÔN NGỮ QUỐC GIA NGÔN NGỮ QUỐC GIA
Tiếng Ả Rập / العربية các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Tiếng Trung (Giản thể) / 中文(简体) Trung Quốc
Tiếng Anh Hoa Kỳ Pháp / Le français Pháp
Tiếng Đức / Tiếng Đức tiếng Đức Tiếng Nhật / 日本語 Nhật Bản
Hàn Quốc / 한글 Hàn Quốc ngôn ngữ Hà Lan / Nederlands Hà Lan
Nga / Русский Nga Tây Ban Nha / España Tây ban nha
Thổ Nhĩ Kỳ / Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Việt / Tiếng Việt Việt Nam