SHOWROOM

Tính năng Showroom giúp khách hàng hình dung kích thước sản phẩm so với các mẫu phòng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Chọn loại phòng

Bước 2: Chọn thiết bị tương tác

Bước 3: Chọn/ẩn bảng bên trái

Bước 4: Chọn/ẩn bảng bên phải


anhmetbay

Chiều rộng phòng: 7m Chiều cao phòng: 2.6m