Phần mềm tương tác học toán lớp 2

Mô tả:

Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 do công ty công nghệ Tin học Nhà trường School@net mới phát hành là BỘ PHẦN MỀM đồ sộ nhất của công ty trong lĩnh vực hỗ trợ học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong nhà trường. Toàn bộ kiến thức môn Toán bậc tiểu học đã được mô phỏng trên máy tính và được phân bổ thành các chủ đề kiến thức phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa TOÁN do Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành. Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả toàn bộ các chủ đề kiến thức của bộ phần mềm mới này để các gia đình, nhà trường có các thông tin chính xác hơn về bộ phần mềm mới này.

Bài viết này mô tả toàn bộ 121 chủ đề kiến thức trong phần mềm HỌC TOÁN 2 tương ứng với chương trình môn Toán lớp 2, là phần mềm tiếp theo của bộ 5 phần mềm mới được phát hành.

Luyện tập học kỳ 1:

Luyện tập học kỳ 2:

Biểu tượng của chủ đề kiến thứcMô tả tóm tắt nội dung
Cấu tạo, đếm, phân tích, đọc và viết số. Bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia.Học đếm, cấu tạo và phân tích số, học đọc và viết số nguyên, thập phân và phân số.4 phép toán chính với số là +, -, x, : các số nguyên, phân số và số thập phân.Các dạng tính toán bằng hình, phép toán ngang, dọc và theo từng bước. Đây là nhóm các lệnh được thực hiện nhiều nhất trong chương trình sách giáo khoa môn Toán.
Đo lường và các phép toán với đơn vị đo lường.Khái niệm, cách đo và tính toán trên các đơn vị đo lường như chiều dài, diện tích, thể tích và khối lượng. Các phép tính bao gồm: so sánh, đổi đơn vị đo và 4 phép toán với các đơn vị đo lường.Các đại lượng đo lường chính của kiến thức này bao gồm: độ dài, diện tích, thể tích và khối lượng.
Xem đồng hồ, lịch và số đo thời gian.Cách xem đồng hồ, lịch và tính toán trên số đo thời gian. Giải toán có lời văn liên quan đến thời gian.
Tiền Việt Nam, làm quen với tiền, tính toán các giá trị tiền Việt Nam.Nhận biết tiền và tính toán trên giá trị tiền: so sánh, đổi tiền và 4 phép toán chính. Các bài toán liên quan đến tiền VN.
Hình học và các bài toán có liên quan đến hình học.Các yếu tố hình học: điểm, hình tròn, vuông, tam giác. Nhận biết các hình hình học. Các bài toán tính độ dài, chu vi, diện tích, thể tích các hình hình học.
Các dạng bài toán cần giải có lời văn.Các bài toán, dạng toán đố có lời văn như giải toán bằng 1, 2 phép tính, bài toán rút về đơn vị, bài toán tìm 2 số, bài toán tỷ số phần trăm, bài toán liên quan đến chuyển động.
Tính chất của số và các phép toán với số.Các dạng toán liên quan như tính giao hoán, tính kết hợp của phép cộng, trừ, nhân, chia. Bài toán tìm X. Bài toán về chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bản đồ và số La Mã.Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bàn đồ, số La mã, ….
Biểu thức toán học, khái niệm và cách tính giá trị.Các bài toán tính toán liên quan đến các biểu thức chứa chữ và 4 phép toán, có chứa ngoặc hoặc không có ngoặc.
Ôn tập.Các kiến thức ôn tập và tổng luyện ôn theo từng học kỳ và cuối năm học.