Our Clients

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

How long does it takes to we get back to you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

(insert contact form here)

LAtest NEws

Đại Nam Corp Tham Dự Smart City Asia 2024

lớp học thông minh [...]

Phòng Học Ngoại Ngữ Thông Minh Bao Gồm Những Thiết Bị Gì?

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc áp dụng công nghệ vào giáo dục [...]

Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Giỗ tổ Hùng Vương là ngày lễ lớn của Việt Nam, là ngày tưởng nhớ [...]

Thông tư 38-39/2021/TT-BGDĐT Về Hướng Dẫn Đầu Tư Phòng Học Ngoại Ngữ Khối THCS

Chọn Thông tư 38-39/2021/TT-BGDĐT Về Hướng Dẫn Đầu Tư Phòng Học Ngoại Ngữ Khối THCS Thông [...]

So Sánh Phòng Học Ngoại Ngữ Thông Minh Và Phòng Học Truyền Thống

Trong bối cảnh ngày nay, giáo dục ngày càng phát triển và đa dạng hóa, [...]

Giải Pháp Phòng Học Ngoại Ngữ Thông Minh 4.0

Phòng học ngữ thông minh 4.0 đã và đang trở thành một giải pháp tiên [...]

Thương Hiệu Bảng Tương Tác Giá Tốt Nhất Cho Lớp Học

Bảng tương tác thương hiệu GAOKEview như một giải pháp tối ưu, mang lại trải [...]

Sử Dụng Màn Hình Tương Tác Trong Lớp Học Theo Xu Hướng Số Hóa Của Bộ Giáo Dục

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, xu hướng sử dụng màn hình tương [...]