Welcome to our Shop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

About us Shop now

Browse products

Browse products

Latest news

Đơn Vị Tư Vấn, Xây Dựng và Lắp Đặt Thiết Bị Dạy Học Cho Trường Tiểu Học

Trong thời đại công nghệ số, việc trang bị các thiết bị dạy học hiện [...]

Đại Nam Corp Tham Dự Diễn Đàn Công Nghệ Quốc Tế iTECH EXPO 2024

Giới thiệu sự kiện iTech Expo 2024 iTECH EXPO – Diễn đàn Công nghệ Quốc tế [...]

Cần Trang Bị Thiết Bị Dạy Học Gì Cho Năm Học Mới?

Mỗi khi năm học mới bắt đầu, việc chuẩn bị các thiết bị dạy học [...]

GAOKEview – Thương Hiệu Màn Hình Tương Tác Cho Trường THCS

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, giáo dục đang trở thành một lĩnh vực [...]

Xây Dựng Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Cho Khối Nhà Nước

Xây Dựng Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Cho Khối Nhà Nước [...]

Tư Vấn – Xây Dựng Giải Pháp Cho Trường Dạy Nghề

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu [...]

Tư Vấn – Lắp Đặt Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa ngày càng phát triển, việc duy [...]

Màn Hình Tương Tác GAOKEview A9 Nâng Cấp Bộ Nhớ Cực Khủng

Việc sử dụng màn hình tương tác trở thành yếu tố then chốt trong việc [...]

Follow Us on Instagram

No images found.