Bục giảng tương tác

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Màn hình tương tác Prospace

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Màn hình tương tác Gaoke

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Khung tương tác

Khung tương tác Gaoke

Liên hệ để báo giá

– Hỗ trợ màn hình cảm ứng đa điểm từ 20 điểm trở lên.

ĐẶC BIỆT:

+ Miễn phí 1 đổi 1 trong vòng 06 tháng nếu lỗi.

+ Tặng thêm 06 tháng bảo hành miễn phí.

Đọc tiếp

Bảng tương tác