Dòng PK-Videowall có lợi ích ngay lập tức cho phòng an ninh, bán lẻ, trung tâm mua sắm, tập đoàn,

quảng bá, giao thông vận tải, chính phủ, chăm sóc sức khỏe, sòng bạc, v.v.