• Cảm biến hình ảnh: GC4663(1/3″)
  • Nhận dạng AI: Nhận diện khuôn mặt
  • Pixel: 4 Mega pixel hiệu quả
  • Độ FOV: 90
  • Phạm vi đón: 5 mét