Phòng học STEM LAB – Phương pháp giáo dục phát triển tư duy sáng tạo

Posted on

Điều đặc biệt đến từ phòng học STEM LAB – Mô hình.phòng học với phương pháp giảng dạy tiên tiến bậc nhất Trong thời gian gần đây, từ khóa “phương pháp giáo dục STEM” bỗng trở nên.thu hút hơn bởi tầm quan trọng của STEM trong xu hướng phát triển toàn cầu. Tại Việt Nam, […]