• Sử dụng 2 pin đồng xu CR2032
  • Thời gian làm việc liên tục > 250 giờ.
  • Phím nút hỗ trợ > 500.000 lần nhấn.