• Model: GK-9901 GK-9902
  • Thương hiệu: GAOKEview