Tag Archives: màn hình tương tác

Sử Dụng Màn Hình Tương Tác Trong Lớp Học Theo Xu Hướng Số Hóa Của Bộ Giáo Dục

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, xu hướng sử dụng màn hình tương [...]

Giải Pháp Phòng Họp Thông Minh GAOKEview Kết Hợp Tenveo

Trong thế giới ngày nay, khi môi trường làm việc liên tục phát triển và [...]

Phân Biệt Màn Hình Tương Tác Và Bảng Tương Tác

Trong thế giới ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã mang lại những [...]

Xu Hướng Ứng Dụng Màn Hình Tương Tác Vào Dạy Ngoại Ngữ

Những khó khăn khi dạy ngoại ngữ theo phương pháp truyền thống: Dạy tiếng Anh [...]

Thương Hiệu Bảng Tương Tác Cho Lớp Học Thông Minh GAOKEview

Bảng tương tác đã trở thành một phần quan trọng trong không gian giáo dục, [...]

GAOKEview – Thương Hiệu Màn Hình Tương Tác Cho Mọi Lớp Học

màn hình tương tác GAOKEview cho mọi lớp học [...]

Nên Đầu Tư Màn Hình Tương Tác Hay Bảng Tương Tác Cho Lớp Học?

Trong thời đại công nghệ ngày nay, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt [...]