Bộ trả lời câu hỏi-SMART Response PE interactive response system

Bộ trả lời câu hỏi SMART ™ PE là một hệ thống phản ứng kết hợp điều khiển từ xa cầm tay không dây (hoặc clickers), một bộ tiếp nhận và đánh giá phần mềm mạnh mẽ cho phép bạn tạo kiểm tra và quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả. Biểu tượng và phần mềm đáp ứng của SMART hướng dẫn bạn thông qua mỗi nhiệm vụ trực quan nhắc nhở, hướng dẫn rõ ràng và liên kết trực tiếp. Bạn luôn luôn biết những bước bạn đang ở trên và ở đâu để đi tiếp theo. Bộ trả lời câu hỏi SMARTPE tích hợp hoàn toàn với phần mềm dạy học hợp tác SMART Máy tính xách tay, cho bạn tất cả các công cụ bạn cần để thiết kế vật liệu kiểm tra hấp dẫn và tương tác.
Create đánh giá một cách dễ dàng

Bộ trả lời câu hỏi SMART PE cung cấp cho tất cả mọi thứ bạn cần để dễ dàng chuẩn bị các câu đố, kiểm tra và các kỳ thi hoặc một cách tự nhiên thêm câu hỏi để bài học. Hệ thống này kết hợp sức mạnh đánh giá của phần mềm SMART với các công cụ bài học sáng tạo và tính năng của phần mềm dạy học SMART.

Sử dụng bộ trả lời câu hỏi với phần mềm dạy học SMART  cho phép bạn tạo ra vật liệu thử nghiệm của riêng của bạn có thể dễ dàng tích hợp vào bất kỳ bài học hay hoạt động đánh giá. Bạn cũng có thể lựa chọn từ hàng trăm câu hỏi sẵn sàng từ phần mềm SMART bộ có sẵn trên trang web giáo dục của SMART, hoặc câu hỏi nhập khẩu và các câu đố từ các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba và các ngân hàng câu hỏi.
Bộ trả lời câ hỏi giúp quản lý dữ liệu lớp học ngay lập tức và dễ dàng

Một khi học sinh trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng điều khiển từ xa của họ, các phần mềm đánh giá trong SMART  PE tự động tóm tắt kết quả trong một biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ thanh. Phản ứng ngay lập tức cho phép bạn và sinh viên của bạn để xem nếu phần lớn các câu trả lời là chính xác, hoặc nếu xem xét thêm là cần thiết. Bằng cách nhìn thấy kết quả ngay lập tức, bạn có thể điều chỉnh dạy học của bạn trên bay và được bảo đảm rằng mỗi học sinh trong lớp học hiểu được bài học. Công cụ giáo viên, kết quả thử nghiệm cũng tự động thêm vào xây dựng trong gradebook và được lưu trong một file duy nhất, giúp bạn tổ chức dữ liệu. Chế độ riêng tư của gradebook cho phép bạn giới hạn các nhóm thành viên có thể xem thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như dữ liệu nhận dạng sinh viên và điểm kiểm tra.
Evaulate – Đánh giá sự tiến bộ của học sinh một cách nhanh chóng

Với bộ trả lời câu hỏi PE SMART, bạn có thể truy cập, xem và quản lý tất cả các dữ liệu đánh giá trong một địa điểm. Tag tên học sinh hoặc các câu hỏi đánh giá với các từ khóa để theo dõi các đặc điểm đó sẽ giúp bạn đo lường và đánh giá hiệu suất. Tạo báo cáo đơn giản hoặc chi tiết như bạn cần – từ biểu đồ cho thấy thành tích học sinh cá nhân để thanh biểu đồ so sánh hiệu suất lớp. Bạn thậm chí có thể tạo ra các báo cáo đánh giá cho thấy điểm số cho toàn bộ năm học.
Làm việc với các sản phẩm và các ứng dụng quen thuộc

Bộ trả lời câu hỏi SMART PE được tích hợp với bảng trắng tương tác SMARTBoard và phần mềm dạy học SMART, cũng như phần mềm giáo dục khác và Microsoft Word, có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó với các thiết bị bạn đã có, mà không cần đào tạo thêm yêu cầu. Bạn cũng có thể tải lên các kết quả kiểm tra của bên thứ ba gradebooks.