Bộ trả lời câu hỏi – SMART Response VE interactive response syst

Với bộ trả lời câu hỏi sẽ thu hút sinh viên về bất kỳ thiết bị nào, bất cứ nơi nào trên thế giới

+ Giữ cho các sinh viên quan tâm, tham gia và tham gia trong các bài học bằng cách cho họ một cách để cá nhân trả lời các câu hỏi giáo viên sử dụng các thiết bị di động họ yêu thích và sử dụng hàng ngày. Hỗ trợ một loạt các trình duyệt Internet, SMART VE đáp ứng được thiết kế để cung cấp một kinh nghiệm nhất quán trên tất cả các thiết bị Internet-kích hoạt, chẳng hạn như máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay.

+ Trong quá trình bài học, học sinh có thể truy cập các trang web VE đáp ứng SMART từ bất cứ nơi nào trên thế giới, cho bạn khả năng để đánh giá sự tiến bộ của họ và đánh giá sự hiểu biết của họ không có vấn đề mà họ được đặt.
Đáp ứng VE thông minh
Cung cấp một kinh nghiệm học tập liền mạch

+ Quá trình chuyển đổi liền mạch giữa các giao bài học và đánh giá học sinh. SMART VE đáp ứng được tích hợp đầy đủ với phần mềm Máy tính xách tay SMART, củng cố bài học sáng tạo, phân phối và đánh giá trong một ứng dụng duy nhất.

+ Và bởi vì VE đáp ứng SMART không cần cài đặt phần mềm trên các thiết bị của học sinh, sinh viên có thể đáp ứng để đánh giá kế hoạch hoặc tự phát trong các bài học bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ Internet.
Đáp ứng VE thông minh
Đánh giá sự hiểu biết sinh viên

+SMART đáp ứng VE cung cấp cho tất cả mọi thứ bạn cần để dễ dàng chuẩn bị các câu đố, kiểm tra và các kỳ thi hoặc một cách tự nhiên thêm câu hỏi để bài học. Một khi học sinh trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng các thiết bị di động của họ, các phần mềm đánh giá trong VE đáp ứng SMART tự động tóm tắt kết quả trong một biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ thanh.
Đánh giá

+ Bằng cách nhìn thấy học sinh trả lời các câu hỏi của bạn, bạn có thể điều chỉnh dạy học của bạn trên bay và được bảo đảm rằng mỗi học sinh hiểu bài học. Và nhờ vào công cụ giáo viên, kết quả kiểm tra sẽ được tự động thêm vào xây dựng trong gradebook và được lưu trong một file duy nhất, giúp bạn tổ chức dữ liệu. Chế độ riêng tư của gradebook cho phép bạn giới hạn các nhóm thành viên có thể xem thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như dữ liệu nhận dạng sinh viên và điểm kiểm tra.
Đáp ứng VE thông minh
Ở phía trước của đường cong công nghệ để đánh giá sinh viên

+ SMART đáp ứng VE cung cấp cho giáo dục là một giải pháp trong tương lai minh chứng cho đánh giá học sinh, giảm tổng chi phí sở hữu và cho giáo dục trở lại đầu tư cao hơn. Mô hình thuê bao chi phí-hiệu quả cũng đảm bảo rằng bạn sẽ luôn luôn có các tính năng mới nhất và nâng cấp phần mềm.

+ Với học sinh sử dụng bất kỳ thiết bị Internet di động cho phép để hoàn thành đánh giá hình thành hoặc tổng kết, các nhà giáo dục có tính linh hoạt của đầu tư vào một loạt các thiết bị di động trong khi vẫn tiếp tục sử dụng đáp ứng SMART VE. Và cung cấp đánh giá dựa trên trình duyệt có nghĩa là không có cài đặt phần mềm cho các thiết bị của học sinh.