Bục quảng cáo kỹ thuật số PK Pro Space

Posted on

Bục quảng cáo kỹ thuật số PK Pro Space DID 55″ Bục quảng cáo kỹ thuật số  là một loại màn hình quảng cáo đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Bục giảng điện tử Prospace  đang là một xu hướng mới trong quảng cáo kỹ thuật số hiển thị thông tin di động trên tất […]

SunVote S52 Plus

Posted on

Thiết bị trả lời trắc nghiệm SunVote S52 Plus Thiết bị trả lời trắc nghiệm SunVote S52 Plus – Giải pháp kiểm tra và.đánh giá nhanh và chuẩn xác cho kết quả thống kê một cách rõ ràng; giải pháp tuyệt vời cho giáo dục, đào tạo và bầu cử thời hiện đại. Chắc hẳn bạn đã […]

ResponseCard-RF-LCD

Posted on

Bộ trả lời câu hỏi là thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng, trắc nghiệm có nhiều câu đúng, trắc nghiệm sắp xếp theo thứ tự, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự chữ, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự số.+ Hệ thống bán […]

ResponseCard LT

Posted on

ResponseCard LT là bộ trả lời câu hỏi trắc nghiệm mới nhất, một sản phẩm thuộc tập đoàn Turning Technologies (USA). ResponseCard LT hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, sử dụng công nghệ tần số vô tuyến (RF-Radio Frequence). + Tính năng sử dụng: –  Lựa chọn 1 kênh trong vòng 5 […]

Bộ trả lời câu hỏi CPS Pulse.

Posted on

Bộ trả lời câu hỏi CPS Pulse. Bộ trả lời câu hỏi là thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng, trắc nghiệm có nhiều câu đúng, trắc nghiệm sắp xếp theo thứ tự, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự chữ, trắc nghiệm cho phép […]

ActivExpression 32

Posted on

Bộ trả lời câu hỏi là thể loại đánh giá: trắc nghiệm đúng hoặc sai, trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn đúng, trắc nghiệm có nhiều câu đúng, trắc nghiệm sắp xếp theo thứ tự, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự chữ, trắc nghiệm cho phép gõ kí tự số, trắc nghiệm đánh […]

Bộ trả lời trắc nghiệm IQ CLICK

Posted on

Bộ trả lời câu hỏi trắc nghiệm IQ CLICK cho 35 học sinhHiện nay ở thành phố lớn tình trạng sĩ số lớp đông phần lớn xảy ra ở các trường. Do đó hoạt động giảng dạy phần nào đó cũng bị ảnh hưởng cho dù nhiều GV đưa ra các hình thức sáng tạo […]