• Công nghệ cảm ứng: cảm ứng quang học
  • Điểm cảm ứng: 2 điểm (tiêu chuẩn)
  • Kích thước: 104 inch
  • Khu vực tương tác: 2141mm * 1145mm
  • Tỷ lệ trình chiếu: 16:9
  • Độ phân giải: 32768*32768